Komisja ds. Edukacji Studentów i Kształcenia Podyplomowego Instytutu Kardiologii

Skład Komisji w kadencji 2020-2024

Przewodniczący

Prof. UJ, dr hab. n. med. Wojciech Płazak

 

Przedstawiciel Władz Wydziału Lekarskiego UJ CM

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kopeć ‒ Prodziekan ds. studenckich na kierunku lekarskim i dietetyka               

 

Członkowie Komisji

Prof. dr hab. n. med. Anna Kabłak-Ziembicka

Prof. dr hab. n. med. Barbara Małecka

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Stolarz-Skrzypek

Prof. dr hab. n. med. Anetta Undas

Prof. UJ, dr hab. n. med. Ewa Konduracka

Dr n. med. Bernadeta Chyrchel

Dr n. med. Grzegorz Grudzień

Stud. WL P. Aleksandra Kidoń

Link do strony Komisji na stronie Instytutu Kardiologii:https://ikard.cm-uj.krakow.pl/o-instytucie/komisje/

 

Skład Komisji ds. Dydaktyki Instytutu Kardiologii w latach 2014-2020

Przewodniczący

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Surdacki

Zastępca Przewodniczącego

Prof. UJ, dr hab. n. med. Wojciech Płazak

Przedstawiciele Władz Wydziału Lekarskiego UJ CM

Prof. UJ, dr hab. n. med. Grzegorz Kopeć ‒ Prodziekan ds. studenckich na kierunku lekarskim i dietetyka

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Żmudka – Prodziekan ds. studenckich na kierunku lekarskim i dietetyka w kadencji 2012-2016                   

 

Członkowie Komisji

Prof. UJ, dr hab. n. med. Anna Kabłak-Ziembicka

Prof. UJ, dr hab. n. med. Ewa Konduracka

Prof. dr hab. n. med. Barbara Małecka

Prof. dr hab. n. med. Maria Olszowska

Prof. dr hab. n. med. Roman Pfitzner

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Stolarz-Skrzypek

Prof. dr hab. n. med. Anetta Undas

 

Nowy program nauczania kardiologii dla nowego trybu kształcenia studentów Wydziału Lekarskiego UJ CM

W marcu 2014 r.  ‒ z inicjatywy Władz Wydziału Lekarskiego UJ CM ‒ Prezydium Komisji ds. Dydaktyki Instytutu Kardiologii opracowało wstępną wersję reformy programu nauczania kardiologii w związku z wprowadzeniem tzw. nowego trybu kształcenia studentów Wydziału Lekarskiego w zakresie chorób wewnętrznych. Podczas przygotowywania powyższego dokumentu szczególną uwagę przywiązywano do:

 • utrzymania logicznej sekwencji omawianych zagadnień:
  • diagnostyka nieinwazyjna – inwazyjne techniki diagnostyczne
  • EKG: zakres podstawowy – zakres rozszerzony
  • czynniki ryzyka – choroba niedokrwienna serca – niewydolność serca
  • prewencja – farmakoterapia – leczenie inwazyjne
  • najczęstsze schorzenia układu krążenia – wybrane zagadnienia szczegółowe
 • uwzględnienia zaburzeń w zakresie układu krążenia towarzyszących schorzeniom ogólnoustrojowym
 • wprowadzenia dodatkowych tematów istotnych dla praktyki klinicznej w V roku nauczania
 • synchronizacji programu z innymi elementami planu studiów.

Projekt został następnie skonsultowany z osobami prowadzącymi w Klinikach Instytutu Kardiologii zajęcia z chorób wewnętrznych dla studentów Wydziału Lekarskiego UJ CM, a także Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców. Po uwzględnieniu uwag doświadczonych dydaktyków oraz wskazówek Władz UJ CM i Wydziału Lekarskiego ‒ powyższe opracowanie stało się ujednoliconą podstawą programową nauczania kardiologii w Klinikach Instytutu Kardiologii UJ CM. Dokument ten obejmował szczegółową tematykę zajęć w poszczególnych latach nauczania, stanowiąc Treści modułu kształcenia „Choroby wewnętrzne – kardiologia” należące do odpowiedniego Sylabusa modułu kształcenia wg Rozporządzenia nr 12 Rektora UJ z dnia 15 lutego 2012 w sprawie szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach wyższych, studiach podyplomowych i kursach dokształcających.