Studenckie Koło Naukowe przy II Klinice Kardiologii IK WL UJ CM

Do udziału w pracach Koła zapraszamy zainteresowanych kardiologią Studentów kierunku lekarskiego Wydziału Lekarskiego oraz Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców UJ CM.

Osoby zainteresowane udziałem w Kole proszone są o kontakt z Przewodniczącą Koła lub z Opiekunami Koła – dane kontaktowe poniżej.

 

Aktywności Koła mają na celu:

 • uzyskanie przez Studentów praktycznych umiejętności klinicznych

 • realizację projektów naukowych w dziedzinie kardiologii.

 

Aktywności Koła  o charakterze naukowym:

 • retrospektywna analiza i interpretacja dostępnych danych klinicznych

 • publikacje prac oryginalnych w czasopismach naukowych posiadających impact factor

 • prezentacje na konferencjach towarzystw naukowych

 

Forma zajęć:

 • spotkania Koła – w zależności od potrzeb aktualnie realizowanego projektu, zwykle 1-3 miesięcznie

 • preferowaną formą działania Koła są kilkuosobowe “grupy zadaniowe” pracujące nad poszczególnymi projektami

 • uczestnictwo w dyżurach lekarskich w Klinikach Instytutu Kardologii

 

Prace Koła koordynują:

Przewodnicząca Koła: 

– do 30.IX.2020: P. Dorota Długosz (absolwentka 2020) – zasłużona wieloletnia Przewodnicząca SKN

– od 1.X.2020: Stud. Agnieszka Rożanowska (V rok WL)

e-mail: aga244@poczta.onet.eu

zastępstwo: Stud. Ewa Czestkowska (V rok WL)

– e-mail: ewaczestkowska@gmail.com

 

Opiekunowie Koła:

Dr n. med. Bernadeta Chyrchel

– e-mail: chyrchelb@gmail.com

Dr n. med. Michał Chyrchel

– e-mail: mchyrchel@gmail.com

Dr hab. n. med. Łukasz Rzeszutko

– e-mail: lukasz.rzeszutko@uj.edu.pl

Dr habil. n. med. Olga Kruszelnicka – Animatorka Koła oraz Koordynatorka wieloletniej współpracy ze Szkołą Medyczną dla Obcokrajowców UJ CM (Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca UJ CM)

Prof. dr hab. med. Andrzej Surdacki

– e-mail: andrzej.surdacki@uj.edu.pl

tel.: 601 867 535

 

Najnowsze informacje o pracach naszego Koła

 • W maju i czerwcu 2021 r. zostały opublikowane 3 pełnotekstowe prace oryginalne i przegląd systematyczny (łączny IF: 16,1, punktacja wg Ministerstwa 490 pkt) z wiodącym udziałem Studentów Wydziału Lekarskiego naszej Uczelni), działających w SKN przy II Klinice Kardiologii Instytutu Kardiologii WL UJ CM pod kierunkiem Opiekunów grup zadaniowych SKN (nazwiska Studentów wyróżniono tekstem pogrubionym:

Krzysztof Więckowski, Tomasz Gallina i wsp. Diagonal earlobe crease (Frank’s sign) for diagnosis of coronary artery disease: a systematic review of diagnostic test accuracy studies. J. Clin. Med. 2021; 10(13): 2799. IF: 4,24.

Opiekunowie grupy zadaniowej SKN: Bernadeta Chyrchel, Andrzej Surdacki.

Aleksandra Gamrat, Katarzyna Trojanowicz, Michał Surdacki, Aleksandra Budkiewicz, Adrianna Wąsińska i wsp. Diagnostic ability of Peguero-Lo Presti electrocardiographic left ventricular hypertrophy criterion in severe aortic stenosis. J. Clin. Med. 2021; 10(13): 2864. IF: 4,24.

Opiekun grupy zadaniowej SKN: Bernadeta Chyrchel.

Jan Roczniak, Wojciech Koziołek, Marcin Piechocki i wsp. Comparison of access site-related complications and quality of life in patients after invasive cardiology procedures according to the use of radial, femoral, or brachial approach. Int. J. Environ. Res. Public Health 2021; 18(11): 6151. IF: 3,39.

Opiekunowie grupy zadaniowej SKN: Tomasz Tokarek, Michał Chyrchel, Andrzej Surdacki.

Aleksandra Budkiewicz, Michał Surdacki, Aleksandra Gamrat, Katarzyna Trojanowicz i wsp. Electrocardiographic versus echocardiographic left ventricular hypertrophy in severe aortic stenosis. J. Clin. Med. 2021; 10(11): 2362. IF: 4,24.

Opiekun grupy zadaniowej SKN: Bernadeta Chyrchel.

Serdeczne gratulacje !!!

 

 • Zaprezentowana przez P. Aleksandrę Gamrat praca oryginalna pt. “The Peguero-Lo Presti electrocardiographic criterion – a useful tool for detecting left ventricular hypertrophy in severe aortic stenosis” otrzymała Nagrodę za zajęcie III miejsca w sesji kardiologii nieinwazyjnej podczas Konferencji International Medical Congress of Silesia (SIMC) w Katowicach w dniach 12-14 maja 2021 – serdeczne gratulacje !!!

 

 • Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla dla Studentek Wydziału Lekarskiego działających w SKN przy II Klinice Kardiologii Instytutu Kardiologii WL UJ CM

Wydział V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk przyznał na Zebraniu Plenarnym w dniu 5 listopada 2020 Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla, honorowe wyróżnienie dla studentów pracujących naukowo – Ewie CzestkowskiejAgnieszce Rożanowskiej, Studentkom V roku Wydziału Lekarskiego UJ CM – za pracę oryginalną pt. „Depressed systemic arterial compliance and impaired left ventricular midwall performance in aortic stenosis with concomitant type 2 diabetes: a retrospective cross-sectional study”, opublikowaną w czasopiśmie Cardiovascular Diabetology (IF: 7,332). Publikacja powstała w ramach prac Studenckiego Koła Naukowego przy II Klinice Kardiologii Instytutu Kardiologii WL UJ CM (Opiekunowie Koła: Bernadeta Chyrchel, Olga Kruszelnicka, Andrzej Surdacki).

Serdeczne gratulacje !!!

 

 • Praca poglądowa pt. “Depressed Cardiac Mechanical Energetic Efficiency: A Contributor to Cardiovascular Risk in Common Metabolic Diseases – From Mechanisms to Clinical Applications” została opublikowana dnia 19.VIII.2020 w czasopiśmie Journal of Clinical Medicine (IF: 3,303) (J Clin Med 2020, 9: 2681). Autorzy pracy: Albert Juszczyk, Karolina Jankowska, Barbara Zawiślak, Andrzej Surdacki, Bernadeta Chyrchel. Nazwiska Studentów działających w Studenckim Kole Naukowym przy II Klinice Kardiologii wyróżniono tekstem pogrubionym. Praca powstała dzięki pracy Studentów pod kierunkiem Opiekunów Koła (Bernadeta Chyrchel, ​Andrzej Surdacki).

 • Praca oryginalna pt. “Comparison of the Characteristics of Coronary Interventions Performed During Day and Night Shifts in Patients with Acute Myocardial Infarction” została opublikowana dnia 26.VII.2020 w czasopiśmie International Journal of Environmental Research and Public Health (IF: 2,849) (Int J Environ Res Public Health 2020, 17: 5378). Autorzy pracy: Michał Chyrchel, Tomasz Gallina, Oskar Szafrański, Łukasz Rzeszutko, Andrzej Surdacki, Stanisław Bartuś. Nazwiska Studentów działających w Studenckim Kole Naukowym przy II Klinice Kardiologii wyróżniono tekstem pogrubionym. Praca powstała dzięki pracy Studentów pod kierunkiem Opiekunów Koła (Michał Chyrchel, Andrzej Surdacki).

 

 • Z przyjemnością informujemy, że P. Dorota Długosz i P. Klaudiusz Bolt, członkowie naszego SKN, zostali w w dniu 6 lipca 2020 uhonorowani Nagrodą Prorektora UJ ds. Collegium Medicum dla studentów VI roku – Serdecznie gratulujemy !!! 

 

 • Praca oryginalna pt. Low ejection fraction predisposes to contrast-induced nephropathy after the second step of staged coronary revascularization for acute myocardial infarction: A retrospective observational studyzostała opublikowana dnia 10.VI.2020 w czasopiśmie Journal of Clinical Medicine (IF: 3,303) (Journal of Clinical Medicine 2020; 10: 1812). Autorzy pracy: Michał Chyrchel, Przemysław Hałubiec, Agnieszka Łazarczyk, Olgerd Duchnevic, Michał Okarski, Monika Gębska, and Andrzej Surdacki. Nazwiska Studentów działających w Studenckim Kole Naukowym przy II Klinice Kardiologii wyróżniono tekstem pogrubionym. Praca powstała dzięki pracy Studentów pod kierunkiem Opiekunów Koła (Michał Chyrchel, Andrzej Surdacki).

 

 • W grudniu 2019 czworo Studentów działających w SKN przy II Klinice Kardiologii otrzymało stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2019/2020.

 

 • Praca oryginalna pt. Better myocardial function in aortic stenosis with low left ventricular mass: A mechanism of protection against heart failure regardless of stenosis severity?została opublikowana dnia 1.XI.2019 w czasopiśmie Journal of Clinical Medicine (IF: 3,303; punktacja wg MNiSzW: 140 pkt.) (Journal of Clinical Medicine 2019; 8: 1836; doi: 10.3390/jcm8111836); Autorzy pracy: Bernadeta Chyrchel, Klaudiusz Bolt, Dorota Długosz, Anna Urbańska, Małgorzata Nowak-Kępczyk, Joanna Bałata, Agnieszka Rożanowska, Ewa Czestkowska, Olga Kruszelnicka and Andrzej Surdacki. Nazwiska Studentów działających w Studenckim Kole Naukowym przy II Klinice Kardiologii wyróżniono tekstem pogrubionym. Praca powstała dzięki pracy Studentów pod kierunkiem Opiekunów Koła (Bernadeta Chyrchel, Olga Kruszelnicka, Andrzej Surdacki).

Praca ta była wcześniej prezentowana jako poster przez P. Dorotę Długosz podczas dorocznej konferencji Heart Failure Society of America (13-15 września 2019) w Filadelfii (Pennsylvania, USA).

 

 • W październiku 2019 SKN przy II Klinice Kardiologii UJ CM zajęło I miejsce w Konkursie na Najlepsze Studenckie Koło Naukowe 2018/2019 na Wydziale Lekarskim UJ CM w kategorii nauki kliniczne niezabiegowe, organizowanym przez Studenckie Towarzystwo Naukowe UJ CM.

 

 • Praca oryginalna pt. Depressed systemic arterial compliance and impaired left ventricular midwall performance in aortic stenosis with concomitant type 2 diabetes: a retrospective cross-sectional study” została opublikowana dnia 17.VII.2019 w czasopiśmie Cardiovascular Diabetology (IF: 7,332) (Cardiovasc Diabetol 2019; 18: 92; doi: 10.1186/s12933-019-0894-1); Autorzy pracy: Ewa Czestkowska, Agnieszka Rożanowska, Dorota Długosz, Klaudiusz Bolt, Jolanta Świerszcz, Olga Kruszelnicka, Bernadeta Chyrchel, Andrzej Surdacki. Nazwiska Studentów działających w Studenckim Kole Naukowym przy II Klinice Kardiologii wyróżniono tekstem pogrubionym. Praca powstała dzięki pracy Studentów pod kierunkiem Opiekunów Koła (Bernadeta Chyrchel, Olga Kruszelnicka, Andrzej Surdacki).

Ponadto powyższa praca była prezentowana jako poster przez P. Ewę Czestkowską podczas 14th Young European Scientists (YES) Meeting w Porto (Portugalia) (12-15.09.2019).

 

 • Praca oryginalna pt. Association of inadequately low left ventricular mass with enhanced myocardial contractility” została opublikowana dnia 22.XI.2018 w czasopiśmie Journal of Clinical Medicine (IF: 5,58) (J Clin Med 2018; 7: 464; doi:10.3390/jcm7120464.) Autorzy pracy: Bernadeta Chyrchel, Dorota Długosz, Klaudiusz Bolt, Olga Kruszelnicka, Artur Dziewierz, Jolanta Świerszcz, Ewa Wieczorek-Surdacka, Tomasz Hryniewiecki, Andrzej Surdacki. Nazwiska Studentów działających w Studenckim Kole Naukowym przy II Klinice Kardiologii  wyróżniono tekstem pogrubionym. Praca powstała dzięki pracy Studentów pod kierunkiem Opiekunów Koła (Bernadeta Chyrchel, Olga Kruszelnicka, Andrzej Surdacki).

 

 • Praca oryginalna pt. “Excessive left ventricular hypertrophy in moderate degenerative aortic stenosis with concomitant mild renal impairment: An ineffective compensatory mechanism triggered by primary myocardial dysfunction ?” (D. Długosz, K. Bolt, W. S. Sam, T. Nawara, O. Kruszelnicka, B. Chyrchel, A. Surdacki) była prezentowana jako poster podczas dorocznej konferencji Heart Failure Society of America w dniach 15-18 wrześniu 2018 w Nashville (Tennessee, USA). Praca została wykonana przez Studentów działających w Studenckim Kole Naukowym przy II Klinice Kardiologii UJ CM (Stud. Dorota Długosz, Klaudiusz Bolt, Wai S. Sam, Tomasz Nawara) pod kierunkiem Opiekunów Koła (J Card Fail 2018; 24(8S): S47).

 • Powyższa praca oryginalna została opublikowana w formie pełnego tekstu pod tym samym tytułem w październikowym numerze czasopisma Kardiologia Polska (IF: 1,674; punktacja wg MNiSzW: 15 pkt.) (nazwiska Studentów wyróżniono tekstem pogrubionym): Dorota Długosz, Klaudiusz Bolt, Wai S. Sam, Tomasz Nawara, Olga Kruszelnicka, Bernadeta Chyrchel, Andrzej Surdacki. Excessive left ventricular hypertrophy in moderate degenerative aortic stenosis with concomitant mild renal impairment: An ineffective compensatory mechanism triggered by primary myocardial dysfunction. Kardiol Pol 2018; 76(10): 1−3.

 

 • Praca oryginalna pt. “Association between low-grade chronic inflammation and depressed left atrial compliance in heart failure with preserved ejection fraction: A retrospective analysiszostała opublikowana w czasopiśmie Folia Medica Cracoviensia (Folia Med Cracov 2018; 58(2): 45–55) Autorzy pracy:  Cyrus M. Sani, Elahn P.L. Pogue, Joanna B. Hrabia, Alexander G. Zayachkowski, Magdaline M. Zawadka, Adrian G. Poniatowski, Dorota Długosz,  Wiktoria Leśniak, Olga Kruszelnicka, Bernadeta Chyrchel, Andrzej Surdacki. Nazwiska Studentów działających w Studenckim Kole Naukowym przy II Klinice Kardiologii wyróżniono tekstem pogrubionym.

 

 • Opublikowano obszerną pracę poglądową autorstwa Studentów naszego Koła, pozostającą w obszarze tematycznym znaczenia klinicznego przerostu lewej komory serca: Cecilia Davies, Katherine Zerebiec, Agnieszka Rożanowska, Ewa Czestkowska, Dorota Długosz, Bernadeta Chyrchel, Andrzej Surdacki. Is left ventricular hypertrophy a friend or foe of patients with aortic stenosis ?  Advances in Interventional Cardiology 2018, 14(4); DOI: https://doi.org/10.5114/aic.2018.78734 (IF: 1,443; punktacja wg MNiSzW: 15 pkt.)

 

 • Praca oryginalna pt. “Associations between mild renal impairment, left ventricular hypertrophy and systolic performance in moderate degenerative aortic stenosis.” była przedstawiana jako ustna prezentacja w dniu 13 września 2018 w Krakowie podczas XXII Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) jako jedna z 5 prac studenckich nominowanych do Nagrody Komitetu Naukowego Kongresów PTK; Autorzy: Dorota Długosz, Klaudiusz Bolt, Wai S. Sam, Tomasz Nawara; Opiekunowie: Bernadeta Chyrchel, Olga Kruszelnicka, Andrzej Surdacki.

 

 • W kwietniu 2018 prezentacja pracy oryginalnej Autorstwa powyższej grupy czworga Studentów pt. “Contribution of mild renal impairment and arterial stiffening to left ventricular concentric hypertrophy in moderate degenerative aortic stenosis” przez P. Dorotę Długosz podczas International Medical Congress of Silesia w Katowicach (SIMC 2018) została uhonorowana grantem publikacyjnym Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego; Praca ta była także prezentowana przez P. Klaudiusza Bolta podczas 13th Young European Scientists (YES) Meeting w Porto (Portugalia) w dniach 13-16.09.2018 (Internal Medicine Parallel Oral Session).

 

 • Praca poglądowa powstała dzięki pracy Studentów Koła została opublikowana w czasopiśmie Advances in Interventional Cardiology (IF: 1,443; punktacja wg MNiSzW: 15 pkt.) (nazwiska Studentów wyróżniono tekstem pogrubionym): Joanna B. Hrabia, Elahn P.L. Pogue, Alexander G. Zayachkowski, Dorota Długosz, Olga Kruszelnicka, Andrzej Surdacki, Bernadeta Chyrchel. Left atrial compliance: an overlooked predictor of clinical outcome in patients with mitral stenosis or atrial fibrillation undergoing invasive management. Advances in Interventional Cardiology 2018; 14(2): 120−127.

 

 • We wrześniu 2017 praca oryginalna oparta na retrospektywnej analizie danych klinicznych wykonanej przez działających w Kole Naukowym Studentów Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców UJ CM została opublikowana w czasopiśmie International Journal of Medical Sciences (IF: 2,399; punktacja wg MNiSzW: 35 pkt.): Kruszelnicka O, Kuźma M, Pena IZ, Perera IB, Chyrchel B, Wieczorek-Surdacka E, Surdacki A. No Association of Proton Pump Inhibitor Use with Fasting or Postload Glycaemia in Patients with Cardiovascular Disease: A Cross-Sectional Retrospective Study. Int J Med Sci 2017; 14(10): 1015-1021.

 

 • Praca pt. “The impact of chronic systemic low-level inflammation on depressed left atrial and left ventricular compliance in heart failure with preserved ejection fraction: A retrospective analysis of medical records” otrzymała Nagrodę za zajęcie III miejsca w sesji kardiologii podczas Konferencji International Medical Congress of Silesia w Katowicach w dniach 27-28 kwietnia 2017.

 

Współpraca z Zakładem Dydaktyki Medycznej WL z udziałem Studentów Koła Naukowego przy II Klinice Kardiologii

 • Praca oryginalna pt. “Bedside teaching in generalized and subspecialized internal medicine departments translates into similar competence in basic physical examination skills in the first clinical year” była prezentowana jako referat ustny podczas Konferencji Association of Medical Schools in Europe (AMSE) w dniu 5 października 2018 w Pecs (Węgry). Autorzy: Jolanta Świerszcz, Agnieszka Skrzypek, Konrad Jabłoński, Dorota Długosz, Andrzej Surdacki, Michał Nowakowski.

 

 • W dniu 1 września 2017 roku w czasopiśmie BMJ Open (IF: 2,369; punktacja wg MNiSzW: 35 pkt.) ukazał się artykuł oryginalny pt. “How does preclinical laboratory training impact physical examination skills during the first clinical year? A retrospective analysis of routinely collected objective structured clinical examination scores among the first two matriculating classes of a reformed curriculum in one Polish medical school” (Świerszcz J, et al. BMJ Open 2017;7(8):e017748).

Oba powyższe opracowania powstały w wyniku współpracy Zespołu Dydaktyki Medycznej (kierowanego przez Dr n. med. Michała Nowakowskiego) z wiodącym udziałem P. Dr Jolanty Świerszcz oraz II Kliniki Kardiologii pod kierownictwem prof. Andrzeja Surdackiego ze znaczącym udziałem Studentów działających w przyklinicznym Kole Naukowym (Stud. Dorota Długosz [2018], Marcin Kużma [2017]).

Opracowania te zostały oparte na analizie ponad 900 kompletnych protokołów z egzaminów praktycznych typu OSCE na II i III roku studiów na kierunku lekarskim WL UJ CM. Analizie poddano wyniki egzaminów OSCE dwóch pierwszych roczników, studiujących wg wprowadzonego w 2012 roku na WL nowego programu kształcenia. Wyniki analizy potwierdzają znaczenie przedklinicznego laboratoryjnego nauczania umiejętności klinicznych w Zakładzie Dydaktyki Medycznej dla kompetencji w zakresie badania przedmiotowego po V semestrze w pierwszym roku zajęć klinicznych. Wczesne doskonalenie umiejętności klinicznych jest niezbędne w celu optymalizacji praktycznego nauczania klinicznego na VI roku, które jest realizowane po raz drugi w roku akademickim 2018/2019.

 

Wcześniejszy dorobek Koła

 • W październikowym (2016) numerze czasopisma Journal of Rare Cardiovascular Diseases (punktacja wg MNiSzW: 8 pkt.) ukazała się praca poglądowa pt. “Cardiac AL Amyloidosis”: Kruszelnicka O, Chmiela M, Raźny M, Chyrchel B, Świerszcz J, Surdacki A, Nessler J. Cardiac AL Amyloidosis (RCD code: III.-3A.2a). J Rare Cardiovasc Dis 2016; 2(8): 245-253.

 

 • Praca oparta na retrospektywnej analizie danych klinicznych wykonanej przez działających w Kole Naukowym Studentów Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców UJ CM pod kierunkiem Doc. Olgi Kruszelnickiej – była prezentowana jako referat ustny  podczas Międzynarodowej Konferencji Studenckiego Towarzystwa Naukowego w dniu 15 kwietnia 2016: Kuźma M, Pena IZ, Perera IB. Effects of proton pump inhibitors on glucose tolerance in patients with cardiovascular disease: a cross-sectional retrospective study. Przegl Lek 2016; 73 (Supl. 1): 13.

 

 • Długofalowa współpraca Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców UJ CM z II Kliniką Kardiologii, Oddziałem Klinicznym Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana PawłaII oraz Instytutem Kardiologii w Warszawie-Aninie zaowocowała 2 prezentacjami na XVIII i XIX Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Kardologicznego w 2014 (ustna prezentacja) i 2015 roku (moderowany poster), a także pełnotekstową pracą oryginalną w recenzowanym czasopiśmie zagranicznym (IF: 2,232; punktacja wg MNiSzW: 30 pkt.). Praca powstała dzięki pracy Studentów Szkoły (Stud. Mark Chmiela, Seetha Bhagavatula), którzy wykonali retrospektywną analizę danych klinicznych pod kierunkiem dr n. med. Olgi Kruszelnickiej: Kruszelnicka O, Chmiela M, Bobrowska B, Świerszcz J, Bhagavatula S, Bednarek J, Surdacki A, Nessler J, Hryniewiecki T. Depressed systemic arterial compliance is associated with the severity of heart failure symptoms in moderate-to-severe aortic stenosis: A cross-sectional retrospective study. Int J Med Sci 2015; 12(7): 552-558.