Nauka

Obszary tematyczne aktywności naukowej pracowników Kliniki

 – znaczenie kliniczne dysfunkcji śródbłonka naczyniowego i nietradycyjnych czynników ryzyka miażdżycy, w tym endogennych analogów L-argininy oraz zaburzeń liczebności komórek prekursorowych śródbłonka i podtypów monocytów; mechanizmy przyspieszonego rozwoju miażdżycy i powikłań sercowo-naczyniowych u chorych:

 • z niewydolnością nerek (kardionefrologia)
 • z opornością metaboliczną na insulinę, zespołem metabolicznym i cukrzycą (kardiodiabetologia)
 • ze schorzeniami reumatologicznymi (kardioreumatologia)
 • po przebytej chorobie nowotworowej (kardioonkologia)

– farmakomechaniczne leczenie zawału serca, torowana angioplastyka wieńcowa

– optymalizacja inwazyjnej diagnostyki wieńcowej i wyniku angioplastyki za pomocą wewnątrznaczyniowych metod obrazowych i czynnościowych: ultrasonografia wewnątrznaczyniowa, wirtualna histologia, optyczna tomografia koherencyjna, pomiar cząstkowej rezerwy wieńcowej, termografia wewnątrznaczyniowa

– hamowanie zjawiska restenozy, stenty pokrywane lekami, stenty biodegradowalne

przewlekłe niedrożności tętnic wieńcowych – optymalizacja postępowania

– znaczenie kliniczne markerów biochemicznych w kardiologii

– poszukiwanie związku dysfunkcji śródbłonka z ryzykiem rozwoju cukrzycy oraz progresją niewydolności nerek

– niewydolność serca

– stratyfikacja ryzyka w kardiomiopatii przerostowej

– optymalizacja diagnostyki i terapii u chorych z kardiomiopatią przerostową

– optymalizacja leczenia przeciwpłytkowego i przeciwzakrzepowego

– nowe techniki terapeutyczne i zabiegi hybrydowe w wadach serca i miażdżycy wielopoziomowej:

 • przezskórne zamykanie przetrwałego otworu owalnego / ubytku przegrody międzyprzedsionkowej
 • przezskórne zamykanie uszka lewego przedsionka
 • przezcewnikowa implantacja protezy zastawki aortalnej (TAVI)
 • walwuloplastyka balonowa zastawki aortalnej (BAV)
 • przezskórna plastyka zastawki mitralnej (MitraClip)
 • kompleksowa angioplastyka wieńcowa ze wspomaganiem lewej komory serca
 • wszczepienie stentgraftu w tętniakach aorty zstępującej
 • hipotermia terapeutyczna
 • denerwacja tętnic nerkowych

– bezpieczeństwo zabiegów wewnątrznaczyniowych w zakresie tętnic obwodowych oraz szyjnych u chorych wysokiego ryzyka kardiologicznego

– zastosowanie nieinwazyjnych technik obrazowania układu krążenia oraz biomarkerów celem identyfikacji zaburzeń współistniejących i optymalizacji postępowania u chorych z:

 • kardiomiopatią przerostową
 • wadą zastawki aortalnej

– zaburzenia hemodynamiczne u chorych z:

 • kardiomiopatią rozstrzeniową
 • nadciśnieniem płucnym
 • wadami zastawkowymi

– rezerwa przepływu wieńcowego

– choroby rzadkie układu krążenia

– zaburzenia metabolizmu mięśnia serca

– równowaga autonomicznego układu nerwowego w nadciśnieniu tętniczym

– zaburzenia współistniejące i profil genetyczny w kardiologicznym zespole X

– ocena kardiologiczna sportowców

– ocena wpływu interwencji farmakologicznych na motorykę żołądka u pacjentów kardiologicznych.