Pracownicy II Kliniki Kardiologii

Kierownik Kliniki

Prof. dr hab. med. Andrzej Surdacki

Pełnoetatowi pracownicy naukowo-dydaktyczni

Prof. dr hab. med. Stanisław Bartuś – Kierownik Oddziału Klinicznego

Prof. dr hab. med. Leszek Bryniarski

Prof. UJ, dr hab. med. Artur Dziewierz

Prof. dr hab. med. Paweł Petkow-Dimitrow

Prof. UJ, dr hab. med. Tomasz Rakowski

Dr hab. med. Łukasz Rzeszutko – adiunkt

Dr n. med. Bernadeta Chyrchel – adiunkt

Dr n. med. Michał Chyrchel – adiunkt

 

Sekretariat

Mgr Paulina Wieczorek