Dydaktyka

Zajęcia w II Klinice Kardiologii dla Studentów kierunku lekarskiego Wydziału Lekarskiego UJ CM w roku akademickim 2023/2024

Zbiorcza informacja o miejscu odbywania zajęć w tygodniach „kardiologicznych” w roku akademickim 2023/2024 w ramach zajęć z chorób wewnętrznych dla III roku WL w Klinikach Instytutu Kardiologii znajduje się pod linkiem: Interna 2023 2024 III rok kardiologia(2)

Zbiorcza informacja o miejscu odbywania zajęć w tygodniach „kardiologicznych” w roku akademickim 2023/2024 w ramach zajęć z chorób wewnętrznych dla IV roku WL w Klinikach Instytutu Kardiologii znajduje się pod linkiem: Interna 2023 2024 IV rok kardiologia(1)

Zbiorcza informacja o miejscu odbywania zajęć w tygodniach „kardiologicznych” w roku akademickim 2023/2024 w ramach zajęć z chorób wewnętrznych dla V roku WL w Klinikach Instytutu Kardiologii znajduje się pod linkiem: Interna 2023 2024 V rok kardiologia(7)

 

 • II rok (ćwiczenia z zakresu patofizjologii) (grupy 1-14):

– Temat: Patofizjologia zaburzeń rytmu serca. Termin zajęć dla poszczególnych grup takie same jak dla pozostałych ćwiczeń z Patofizjologii, ew. zmiany terminu po uprzednim uzgodnieniu (zajęcia w okresie: 30.10-12.11.2023)

Miejsce zajęć: sala seminaryjna Kliniki, NSSU ul. Jakubowskiego 2, moduł G, poziom +1.

 

 • III rok (Choroby wewnętrzne – Kardiologia: LE.LE.JS.3o0160 oraz LE.LE.JN.3o0160)             (grupy 5, 6, 9, 11, 14) (II semestr)

– grupa 14: 21 tydzień dydaktyczny

– grupa 11: 23 tydzień dydaktyczny

– grupa 5: 29 tydzień dydaktyczny

– grupa 6: 31 tydzień dydaktyczny

– grupa 9: 33 tydzień dydaktyczny

 

Tematy seminariów wewnętrznych dla III roku WL:

1. Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego. Prewencja pierwotna choroby niedokrwiennej serca. Jak obniżyć ryzyko sercowo-naczyniowe u chorego z cukrzycą?

2. Elektrokardiografia. Nieinwazyjne techniki obrazowania: zalety i ograniczenia.

3. Inwazyjne techniki diagnostyczne i terapeutyczne w kardiologii.

Choroby wewnętrzne – Link do Karty opisu przedmiotu „Choroby wewnętrzne” (wersja 2023 wg Sylabusa WL): https://sylabus.cm-uj.krakow.pl/pl/4/1/7/1

 

IV rok (Choroby wewnętrzne – Kardiologia: LE.LE.JS.4o0160 oraz LE.LE.JN.4o0160)

 • Wykład „Zastawkowe wady serca” – w formie e-learningu na e-platformie PEGAZ (tryb asynchroniczny)
 • IV rok – seminarium e-learningowe – kurs „Seminarium EKG” na platfomie PEGAZ dla wszystkich 14 grup (tryb asynchroniczny) Link do kursu: https://pegaz.uj.edu.pl/course/view.php?id=631080

Choroby wewnętrzne – Link do Karty opisu przedmiotu „Choroby wewnętrzne” (wersja 2023 wg Sylabusa WL): https://sylabus.cm-uj.krakow.pl/pl/3/1/7/1

 

 • V rok (Choroby wewnętrzne – Kardiologia: LE.LE.JS.5o0160 oraz LE.LE.JN.5o0160)

  (grupy 4, 8, 7) (I semestr)

– grupa 4: 2.10, 3.10, 5.10 i 6.10.2023 (1 tydzień dydaktyczny)

– grupa 8: 30.11, 1.12, 4.12 i 5.12.2023 (9 tydzień dydaktyczny)

– grupa 7: 14.12, 15.12, 18.12 i 19.12.2023 (11 tydzień dydaktyczny)

Choroby wewnętrzne – Link do Karty opisu przedmiotu „Choroby wewnętrzne” (wersja 2023 wg Sylabusa WL): https://sylabus.cm-uj.krakow.pl/pl/2/1/7/1/1?masterElement=1

 

Tematy seminariów wewnętrznych dla V roku WL:

1. Zasady postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w OZW i stabilnych zespołach wieńcowych. Postępowanie z
chorym po przebytym zawale serca – prewencja wtórna. Zasady leczenia przeciwpłytkowego i przeciwkrzepliwego, w tym
łączenia leków przeciwpłytkowych i przeciwkrzepliwych. Skale ryzyka wystąpienia powikłań zakrzepowo-zatorowych i
krwotocznych.
2. Niewydolność serca: definicja, klasyfikacja, epidemiologia, etiologia, objawy kliniczne, zasady rozpoznawania, leczenie i
rokowanie.
3. Zasady kwalifikacji kardiologicznej i przygotowania chorych ze schorzeniami kardiologicznymi do zabiegów pozasercowych.

 

Link do harmonogramu zajęć dla VI roku WL: https://wl.cm.uj.edu.pl/cm/uploads/2023/08/VI_rok-2023_2024_www.pdf

 

 • VI rok (repetytorium nauk klinicznych) – zajęcia w trybie zdalnym w aplikacji MS-Teams

Seminarium tematyczne: „Choroba niedokrwienna serca: dławica piersiowa stabilna i ostre zespoły wieńcowe: zasady diagnostyki różnicowej, rozpoznawania i leczenia” (w formie zdalnej w aplikacji MS-Teams) (tryb synchroniczny)

Terminy zajęć:
2.10.2023     – ścieżki A i B – godz. 15.30
31.10.2023   – ścieżki C i D – godz. 15.30
13.12.2023     – ścieżki E i F – godz. 15.30
18.01.2024    – ścieżki G, H, I, J, K i L –  godz. 15.30
19.02.2024   – ścieżki M i N – godz. 15.30
19.03.2024   – ścieżki O i P – godz. 15.30
24.04.2024   – ścieżki R i S – godz. 15.30
06.06.2024   – ścieżki T, U, W, X, Y i Z godz. 15.30

Link do harmonogramów zajęć na stronie WL: https://wl.cm.uj.edu.pl/dydaktyka/kierunek-lekarski/

 

Zajęcia w II Klinice Kardiologii dla Studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM w roku akademickim 2023/2024

 

 • I rok (kierunek pielęgniarstwo) – Badanie fizykalne (II semestr)

(harmonogram zostanie opublikowany w terminie późniejszym)

 

 • II rok (kierunek położnictwo) – Badanie fizykalne (I semestr)

Grupa C: 24.11, 01.12, 7.12.2023 (11:15 – 15:15)

Grupa F: 23.11, 30.11, 07.12.2023 (11.15 – 15.15)

Grupa I: 24.11, 01.12, 08.12.2023 (7.00 – 11.00)

 
 • I rok (kierunek elektroradiologia) – Aparatura elektromedyczna II (I semestr)

  • Wykład (e-learning):

   13.11.2023  – (8.15 – 9.45)

    
  • Zajęcia laboratoryjne:

    
   20.11.2023    – grupa  A (8.15 – 11.00)
   27.11.2023    –  grupa C (8.15 – 11.00)
   04.12.2023   – grupa  B  (8.15 – 11.00)
    
 • II rok (kierunek elektroradiologia) – Procedury DEL w kardiologii ambulatoryjnej (I semestr)

Środy: każdorazowo zajęcia dla 4 grup (1, 2, 3 i 4) w dniach:

22.11, 29.11, 06.12, 13.12, 20.12.2023, 10.01.2024

Czas zajęć: 8.15 – 12.30

 

Link do harmonogramów zajęć w semestrze zimowym 2023/2024 na stronie WNoZ: https://wnz.cm.uj.edu.pl/dla-studentow/studia-pierwszego-i-drugiego-stopnia/harmonogram_zajec/semestr-zimowy-2023-2024/