Dydaktyka

UWAGA: Informacje na temat bieżących i najbliższych zajęć zamieszczono w zakładce Aktualności

Zbiorcza informacja o miejscu odbywania zajęć w tygodniach “kardiologicznych” w ramach zajęć z chorób wewnętrznych dla III, IV i V roku Wydziału Lekarskiego w Klinikach Instytutu Kardiologii pod linkiem: Interna Kardiologia z dnia 21.09.2021

 

Zajęcia w II Klinice Kardiologii dla Studentów kierunku lekarskiego Wydziału Lekarskiego UJ CM w roku akademickim 2021/2022

 • II rok (ćwiczenia z zakresu patofizjologii) (grupy 1-14).

– Temat: Patofizjologia zaburzeń rytmu serca. Lokalizacja i termin zajęć dla poszczególnych grup takie same jak dla pozostałych ćwiczeń z Patofizjologii (zamieszczono na stronie Katedry Patofizjologii) – zajęcia w okresie: 8-19.XI.2021.

 

 • III rok (Choroby wewnętrzne 1/4 – Kardiologia) (grupy 1, 5, 6, 9, 14) (zajęcia w II semestrze)

– grupa 14: 21 tydzień dydaktyczny

– grupa 1: 28 tydzień dydaktyczny

– grupa 5: 29 tydzień dydaktyczny

– grupa 6: 31 tydzień dydaktyczny

– grupa 9: 33 tydzień dydaktyczny

 

Tematy seminariów wewnętrznych dla III roku WL:

1. Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego. Prewencja pierwotna choroby niedokrwiennej serca. Jak obniżyć ryzyko sercowo-naczyniowe
u chorego z cukrzycą?
2. Inwazyjne techniki diagnostyczne i terapeutyczne w kardiologii.

 

 • IV rok – Wykład “Zastawkowe wady serca”

wykład w formie e-learningu na e-platformie PEGAZ

 

 • IV rok – zajęcia z EKG – seminaria e-learningowe – kurs na platfomie PEGAZ dla wszystkich 14 grup

 

 • V rok (Choroby wewnętrzne 3/4 – Kardiologia) (grupy 4, 7, 8) (zajęcia w I semestrze)

– grupa 4: 4.10, 5.10, 7.10 i 8.10.2021.

– grupa 7: 16.12, 17.12, 20.12 i 21.12.2021.

– grupa 8: 2.12, 3.12, 6.12 i 7.12.2021.

 

 

Tematy seminariów wewnętrznych dla V roku WL:

1. Zasady postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w OZW i stabilnych zespołach wieńcowych. Postępowanie z
chorym po przebytym zawale serca – prewencja wtórna. Zasady leczenia przeciwpłytkowego i przeciwkrzepliwego, w tym
łączenia leków przeciwpłytkowych i przeciwkrzepliwych. Skale ryzyka wystąpienia powikłań zakrzepowo-zatorowych i
krwotocznych.
2. Niewydolność serca: definicja, klasyfikacja, epidemiologia, etiologia, objawy kliniczne, zasady rozpoznawania, leczenie i
rokowanie.
3. Zasady kwalifikacji kardiologicznej i przygotowania chorych ze schorzeniami kardiologicznymi do zabiegów pozasercowych.

 

 • V rok (Fakultet: Biomarkery w chorobach układu krążenia) – zajęcia w 15 lub 34 tygodniu dydaktycznym 

– Link do karty opisu przedmiotu Fakultetu “Biomarkery w chorobach układu krążenia” (wersja 2021): 5d5fc9dc06416

 

 • VI rok (Choroby wewnętrzne 4/4 – praktyczne nauczanie kliniczne [8 tygodni, średnio 30 h/tydzień]):

 

 

Choroby wewnętrzne – praktyczne nauczanie kliniczne: informacje o organizacji zajęć w roku akademickim 2019/2020 pod poniższym linkiem:

– Link do Karty opisu przedmiotu „Choroby wewnętrzne” (wersja 2021): LELEK00S.JFF0Os.0160.19

 

 • VI rok (zajęcia dowolne – praktyczne nauczanie kliniczne [6 tygodni]):

 

 

 • VI rok (repetytorium nauk klinicznych) – zajęcia w trybie zdalnym w aplikacji MS-Teams

– seminarium tematyczne: “Choroba niedokrwienna serca: dławica piersiowa stabilna i ostre zespoły wieńcowe: zasady diagnostyki róznicowej, rozpoznawania i leczenia – terminy najbliższych seminariów w zakładce Aktualności.

Terminy zajęć:
4.X.    – ścieżka AB
2.XI.  – ścieżka CD
8.XII. – ścieżka EF

 

Link do harmonogramów zajęć na stronie WL: https://wl.cm.uj.edu.pl/dydaktyka/kierunek-lekarski/

 

UWAGA: Informacje na temat bieżących i najbliższych zajęć zamieszczono w zakładce Aktualności

 

Zajęcia w II Klinice Kardiologii dla Studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM w roku akademickim 2021/2022

 

 • I rok (kierunek pielęgniarstwo) – Badanie fizykalne (zajęcia w II semestrze)

(harmonogram zostanie opublikowany w terminie późniejszym)

 

 • II rok (kierunek położnictwo) – Badanie fizykalne (zajęcia w I semestrze)

 
Czwartki:
25.XI.grupa C (8.30 – 11.15) i grupa I (11.30 – 15.00)
2.XII.  – grupa C (8.30 – 11.15) i grupa I (11.30 – 15.00)
9.XII. – grupa C (8.30 – 11.15) i grupa I (11.30 – 15.00)
 
 
Piątki:
1.X    – grupa L (8.30 – 11.15) i grupa F (11.30 – 15.00)
3.XII   – grupa L (8.30 – 11.15) i grupa F (11.30 – 15.00)
10.XII – grupa L (8.30 – 11.15) i grupa F (11.30 – 15.00)
 
 • I rok (kierunek elektroradiologia) – Aparatura elektromedyczna (zajęcia w I semestrze)

  • Seminaria (poniedziałki):

   29.XI  – grupa A (8.45 – 11.15)

   6.XII   – grupa B   (8.45 – 11.15)

   13.XII – grupa C (8.45 – 11.15)

    
  • Zajęcia praktyczne (poniedziałki):

    
   20.XII.2021 – grupy 1,2,3 i 4
    
   17.I.2022    – grupy 5,6,7 i 8
    
 • II rok (kierunek elektroradiologia) – Procedury DEL w kardiologii ambulatoryjnej (zajęcia w I semestrze)

Środy: każdorazowo zajęcia dla 3 grup: 1, 2 i 3 w dniach:

17.XI, 24.XI, 1.XII, 8.XII, 15.XII, 22.XII.2021

Czas zajęć: 8.45 – 12.15.

 

Link do harmonogramów zajęć na stronie WNoZ: https://wnz.cm.uj.edu.pl/dla-studentow/studia-pierwszego-i-drugiego-stopnia/harmonogram_zajec/

UWAGA: Informacje na temat bieżących i najbliższych zajęć zamieszczono w zakładce Aktualności