Warsztaty EKG – kolejna edycja

W dniach 3.12.2020 i 17.12.2020 w trybie on-line odbyła się kolejna edycja Warsztatów Podstaw EKG organizowanych przez Oddział Krakowski IFMSA – Koordynator projektu z ramienia IFMSA: P. Mateusz Wylaź.  Podobnie jak w poprzednich edycjach, warsztaty prowadził prof. Andrzej Surdacki, wykorzystując m.in. także materiały edukacyjne i zapisy EKG przygotowane i opracowane przez pracowników Klinik Instytutu Kardiologii: Dr n. med. Bernadetę Chyrchel (II Klinika Kardiologii) i Dr n. med. Jacka Bednarka (Klinika Elektrokardiologii).

Poprzednie edycje Warsztatów EKG:

– 26.11.2019: kolejna edycja Warsztatów Podstaw EKG IFMSA – Koordynatorzy projektu z ramienia IFMSA: P. Dawid Pajor, P. Mateusz Wylaź. 

– 8/10.07.2019:  anglojęzyczna edycja Warsztatów Podstaw EKG dedykowana dla Studentów zagranicznych odbywających praktyki na naszej Uczelni w ramach wymiany międzynarodowej – Koordynatorka projektu z ramienia IFMSA: P. Urszula Sołdaj.

– 30.11.2018, 9/16.04.2019: druga edycja Warsztatów Podstaw EKG – Koordynator projektu z ramienia IFMSA: P. Michał Jędrusiak. 

– 3/4.01.2018, 15/22.03.2018, 19/25.04.2018, 10/17.05.2018: pierwsza edycja Warsztatów Podstaw EKG w ramach Programu Stałego ds. Edukacji Medycznej – Koordynator projektu z ramienia IFMSA: P. Kamil Hapkiewicz.

Warsztaty stanowią kontynuację cieszących się uznaniem zajęć dla Studentów WL zainteresowanych praktyczną elektrokardiografią, które w latach ubiegłych prowadziła – również pod patronatem Krakowskiego Oddziału IFMSA – Dr hab. med. Olga Kruszelnicka (Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca).  

 


Powrót