Publikacje Studentów działających w SKN przy II Klinice Kardiologii IK WL UJ CM

W maju i czerwcu 2021 r. zostały opublikowane 3 pełnotekstowe prace oryginalne i przegląd systematyczny (łączny IF: 16,1, punktacja wg Ministerstwa 490 pkt) z wiodącym udziałem Studentów Wydziału Lekarskiego naszej Uczelni), działających w SKN przy II Klinice Kardiologii Instytutu Kardiologii WL UJ CM pod kierunkiem Opiekunów grup zadaniowych SKN (nazwiska Studentów wyróżniono tekstem pogrubionym):

– Krzysztof Więckowski, Tomasz Gallina i wsp. Diagonal earlobe crease (Frank’s sign) for diagnosis of coronary artery disease: a systematic review of diagnostic test accuracy studies. J. Clin. Med. 2021; 10(13): 2799. IF: 4,24.

Opiekunowie grupy zadaniowej SKN: Bernadeta Chyrchel, Andrzej Surdacki.

– Aleksandra Gamrat, Katarzyna Trojanowicz, Michał Surdacki, Aleksandra Budkiewicz, Adrianna Wąsińska i wsp. Diagnostic ability of Peguero-Lo Presti electrocardiographic left ventricular hypertrophy criterion in severe aortic stenosis. J. Clin. Med. 2021; 10(13): 2864. IF: 4,24.

Opiekun grupy zadaniowej SKN: Bernadeta Chyrchel.

– Jan Roczniak, Wojciech Koziołek, Marcin Piechocki i wsp. Comparison of access site-related complications and quality of life in patients after invasive cardiology procedures according to the use of radial, femoral, or brachial approach. Int. J. Environ. Res. Public Health 2021; 18(11): 6151. IF: 3,39.

Opiekunowie grupy zadaniowej SKN: Tomasz Tokarek, Michał Chyrchel, Andrzej Surdacki.

– Aleksandra Budkiewicz, Michał Surdacki, Aleksandra Gamrat, Katarzyna Trojanowicz i wsp. Electrocardiographic versus echocardiographic left ventricular hypertrophy in severe aortic stenosis. J. Clin. Med. 2021; 10(11): 2362. IF: 4,24.

Opiekun grupy zadaniowej SKN: Bernadeta Chyrchel.

Serdeczne gratulacje !!!


Powrót