Najbliższe repetytorium dla Studentów VI roku WL

W dniu 4.10.2021 o godzinie 15.30 rozpocznie się seminarium tematyczne: “Choroba niedokrwienna serca: dławica piersiowa stabilna i ostre zespoły wieńcowe: zasady diagnostyki różnicowej, rozpoznawania i leczenia” prowadzone przez II Klinikę Kardiologii w trybie zdalnym dla Studentów VI roku WL (ścieżki A i B). Jest to pierwsze z 3 seminariów w ramach Tematu Nr 1 z Interny (kolejne 2 seminaria z tego Tematu odbędą się także w dniu 4.10.2021 bezpośrednio po w/wym. seminarium tematycznym).

Kolejne edycje w/wym. Tematu repetytorium odbędą się 2.11.2021 i 8.12.2021 o godzinie 15.30.


Powrót