Nagroda naukowa Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego dla Studentek WL działających w SKN przy II Klinice Kardiologii

Zarząd Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego przyznał w październiku br. nagrodę w Konkursie Sekcji na nagrodę naukową dla młodego naukowca za najlepszą publikację oryginalną poświęconą echokardiografii za rok 2019 Studentkom Wydziału Lekarskiego UJ CM Pani Ewie Czestkowskiej i Pani Agnieszce Rożanowskiej jako równorzędnym pierwszym Autorkom pracy oryginalnej pt. „Depressed systemic arterial compliance and impaired left ventricular midwall performance in aortic stenosis with concomitant type 2 diabetes: a retrospective cross-sectional study”, opublikowanej w czasopiśmie Cardiovascular Diabetology (IF: 7,332). Publikacja powstała w ramach prac Studenckiego Koła Naukowego przy II Klinice Kardiologii Instytutu Kardiologii WL UJ CM (Opiekunowie Koła: dr n. med. Bernadeta Chyrchel, dr hab. Olga Kruszelnicka, prof. Andrzej Surdacki).


Powrót