Nagroda dla prezentacji SKN przy II Klinice Kardiologii IK WL UJ CM

Zaprezentowana przez P. Aleksandrę Gamrat praca oryginalna pt. “The Peguero-Lo Presti electrocardiographic criterion – a useful tool for detecting left ventricular hypertrophy in severe aortic stenosis” otrzymała Nagrodę za zajęcie III miejsca w sesji kardiologii nieinwazyjnej podczas Konferencji International Medical Congress of Silesia (SIMC) w Katowicach w dniach 12-14 maja 2021

Serdeczne gratulacje !!!


Powrót