Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla dla Studentek Wydziału Lekarskiego działających w SKN przy II Klinice Kardiologii Instytutu Kardiologii WL UJ CM

Wydział V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk przyznał na Zebraniu Plenarnym w dniu 5 listopada 2020 Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla, honorowe wyróżnienie dla studentów pracujących naukowo – Ewie CzestkowskiejAgnieszce Rożanowskiej, Studentkom V roku Wydziału Lekarskiego UJ CM – za pracę oryginalną pt. „Depressed systemic arterial compliance and impaired left ventricular midwall performance in aortic stenosis with concomitant type 2 diabetes: a retrospective cross-sectional study”, opublikowaną w czasopiśmie Cardiovascular Diabetology (IF: 7,332). Publikacja powstała w ramach prac Studenckiego Koła Naukowego przy II Klinice Kardiologii Instytutu Kardiologii WL UJ CM (Opiekunowie Koła: Bernadeta Chyrchel, Olga Kruszelnicka, Andrzej Surdacki).

Serdeczne gratulacje !!!


Powrót